گل میزهای میهمان هر نفرNORMAL3.000 تومان
گل میزهای میهمان هر نفرVIP5.000 تومان
گل میزهای میهمان هرنفرLUXURY10.000 تومان
گل آرایی جایگاه NORMAL400.000 تومان
گل آرایی جایگاه VIP700.000 تومان
گل آرایی جایگاه LUXURY1.500.000 تومان
فرش گل هر متر مربع500.000 تومان
گل آرایی ورودی NORMAL400.000 تومان
گل آرایی ورودی LUXURY1.500.000 تومان
گل آرایی میز شام NORMAL400.000 تومان
گل آرایی میز شام LUXURY1.000.000 تومان
گل آرایی سفره عقد NORMAL500.000 تومان
گل آرایی سفره عقد LUXURY1.000.000 تومان
گل آرایی داخل سالن NORMAL500.000 تومان
گل آرایی داخل سالن LUXURY1.000.000 تومان
گل آرایی کامل هر نفر NORMAL200.000 تومان
گل آرایی کامل هر نفر VIP30.000 تومان
گل آرایی کامل هر نفر LUXURY50.000 تومان
توپ گل700.000 تومان
آرک گل1.000.000 تومان
آلاچیق گل3.000.000 تومان

گل آرایی های حرفه ای  و متناسب با تم رنگی مجلس در تشریفات مجالس ژوان.

گل ارایی مراسم عروسی
گل آرایی مراسم جشن تولد
گل آرایی مراسم عقد
گل آرایی انواع سمینار ها
گل آرایی انواع ماشین عروس
گل آرایی حرفه ای مجالس شما