خدمات پذیرایی تشریفات مجالس ژوان

انواع پذیرایی

شربت یا چایقیمت ها به روز محاسبه میگردند
نسکافه یا شیر کاکائوقیمت ها به روز محاسبه میگردند
بستنی سنتی یا میوه ایقیمت ها به روز محاسبه میگردند
فالوده بستنیقیمت ها به روز محاسبه میگردند
آبمیوه طبیعی ۵ مدلقیمت ها به روز محاسبه میگردند
آجیل ۴ مغزقیمت ها به روز محاسبه میگردند
شیرینیقیمت ها به روز محاسبه میگردند
میوه دستچین ۵ مدلقیمت ها به روز محاسبه میگردند
کوکتل میوهقیمت ها به روز محاسبه میگردند
میوه دستچین و کوکتلقیمت ها به روز محاسبه میگردند
میان وعده ۵ مدلقیمت ها به روز محاسبه میگردند
میان وعده ۱۰ مدلقیمت ها به روز محاسبه میگردند
قهوه خانه سنتی به ازاء هر نفرقیمت ها به روز محاسبه میگردند
بازارچه ۵مدلقیمت ها به روز محاسبه میگردند
بازارچه ۱۰ مدلقیمت ها به روز محاسبه میگردند

انواع سرویس دهنده

سرمیهماندارقیمت ها به روز محاسبه میگردند
میهماندارقیمت ها به روز محاسبه میگردند
میهماندار خوش آمدگوییقیمت ها به روز محاسبه میگردند
میهماندار رختکن، میهماندار کودکقیمت ها به روز محاسبه میگردند
گریمور کودکقیمت ها به روز محاسبه میگردند
میهماندار بین المللیقیمت ها به روز محاسبه میگردند

غذا،پیش غذا،دسر انتخابی

بره درسته با تزئین به ازاء هر ۱۰۰ نفرقیمت ها به روز محاسبه میگردند
ماهی شیر درسته با تزئین به ازاءهر ۵۰ نفرقیمت ها به روز محاسبه میگردند
بوقلمون درسته با تزئین به ازاء هر۵۰ نفرقیمت ها به روز محاسبه میگردند
شیشلیک مخصوصقیمت ها به روز محاسبه میگردند
کباب مخصوص تشریفات ژوانقیمت ها به روز محاسبه میگردند
کباب بره، راسته و مغز گوسفندیقیمت ها به روز محاسبه میگردند
کباب کاردیقیمت ها به روز محاسبه میگردند
کوبیده زعفرانیقیمت ها به روز محاسبه میگردند
جوجه کباب باربیکیوقیمت ها به روز محاسبه میگردند
انواع پلوقیمت ها به روز محاسبه میگردند
انواع خورشتقیمت ها به روز محاسبه میگردند
انواع خوراک : زبان، بیف، ژیگو وغیرهقیمت ها به روز محاسبه میگردند
میز اردو ۵ مدلقیمت ها به روز محاسبه میگردند
انواع سوپقیمت ها به روز محاسبه میگردند
انواع دسرقیمت ها به روز محاسبه میگردند
انواع سالادقیمت ها به روز محاسبه میگردند
انواع ماستقیمت ها به روز محاسبه میگردند
انواع ترشیقیمت ها به روز محاسبه میگردند
میز اردو: سالاد، ماست، ترشیقیمت ها به روز محاسبه میگردند
منوی غذای سردقیمت ها به روز محاسبه میگردند