گروه کامل موزیک NORMAL3.000.000 تومان
گروه کامل موزیک VIP5.000.000 تومان
گروه کامل موزیک LUXURY7.000.000 تومان
DJ به همراه سیستم صوت1.000.000 تومان
DJ به همراه سیستم صوت و تونبا1.500.000 تومان
DJ به همراه تونبا،نمایشگر،خواننده2.000.000 تومان
ساز و نوازنده (کیبورد،ویالون،گیتار،پیانو و….)8.000.000 تومان
پیست رقص LED1.000.000 تومان
نمایشگر LED1.000.000 تومان
نور پردازی NORMAL500.000 تومان
نور پردازی LUXURY1.000.000 تومان

موزیک و دی جی حرفه ای  در تشریفات مجالس ژوان.

موزیک مراسم عروسی
موزیک مراسم جشن تولد
موزیک مراسم عقد
موزیک حرفه ای مجالس شما