عقد آریایی چیست؟

عقد آریایی حاوی متنی زیبا و ارزشمند است. ایرانیان اصیل در داخل و خارج از کشور، مشتاق به برگزاری عقد آریایی هستند. عروس و دامادهایی که معتقد به فرهنگ و تمدن غنی ایران باستان هستند، تمایل زیادی به اجرای عقد آریایی دارند. در این مقاله می خواهیم شما را با اجرای عقد آریایی در تشریفات عروسی بیشتر آشنا کنیم.

تاریخچه عقد آریایی

بر اساس تحقیقات تاریخ شناسی و باستان شناسی ایران اسنادی بر اجرای عقد آریایی توسط ایرانیان کهن وجود ندارد. عقد آریایی به دلیل پایداری فرهنگ فاخر ایران، سالیان اخیر مرسوم شده است. با توجه به تک تک کلماتی که در این متن زیبا استفاده می شود، توجه به عشق، وفاداری و بنیان خانواده در میان گفتارها به وضوح دیده می شود. در تشریفات مجالس، بنا به درخواست عروس و داماد، عقد آریایی به صورت کامل اجرا می شود.

عقد آریایی چیست

عقد آریایی چیست

متن عقد آریایی

عقد آریایی، سوگند نامه ای است که توسط عروس و داماد ایراد می شود. بخشی از متن این عقد توسط عروس، بخشی توسط داماد و بخشی دیگر توسط هر دو آن ها به زبان می آید. در انتها، متن کوتاهی توسط شاهدان این عقد ایراد می شود. یک باغ عروسی زیبا، می تواند زینت بخش یک عقد آریایی پاک باشد. در ادامه به متن کامل عقد آریایی اشاره می کنیم.
گفتار داماد
به نام نامی یزدان
من تو را برگزیدم از میان همه خوبان
میان این گواهان بر لب آرم این سخن با تو
برای زیستن با تو
وفادار تو خواهم بود، در هر لحظه و هر جا
پذیرا می شوی آیا؟
تو با من این چنین هستی که من با تو؟

گفتار عروس
به نام نامی یزدان
پذیرا می شوم نام تو را از جان
هم اکنون باز می گویم میان انجمن با تو
وفادار تو خواهم بود، در هر لحظه و در هر جا
برای زیستن با تو
تو هم با من چنان با مهر پیمان کن، که من با تو

گفتار عروس و داماد
تو چون هم آشیان خواهی شد با من
تمام عمر خواهم بود یک جان در دو بدن با تو
بهشت عشق سازم خانه را
سرشار از مهر و نور و عطر و یاسمن با تو

گفتار گواهان این پیوند
همایون باد این پیمان
همایون باد این پیوند
گرامی باد این سوگند
همایون باد، همایون باد، همایون باد

عقد آریایی چیست

عقد آریایی چیست

شرایط عقد آریایی

عقد آریایی شرایط خاص و ویژه ای نمی طلبد. این عقد بنا به درخواست عروس و داماد است و هیچ اجباری در اجرای آن وجود ندارد. باید یادآوری کرد در قوانین کشور ایران، عقد آریایی به صورت رسمی در دفاتر اسناد ثبت نمی شود. اگر عروس و داماد تمایل به اجرای عقد آریایی داشته باشند، خدمات مجالس از فردی آگاه به امور و متن عقد آریایی کمک می گیرند.

برگزاری عقد آریایی

عروس و دامادهای نیکوپسند، پس از اجرای عقد رسمی کشور در دفاتر عقد و ازدواج، تمایل به برگزاری عقد آریایی در باغ ها و سالن های زیبا دارند. برای برگزاری این عقد، از سفره های عقد اصیل و زیبایی استفاده می شود. بهترین برگزاری تشریفات عقد در تهران، همراه شما هستند.

در این متن با مفهوم عقد آریایی چیست بطور مفصل صحبت کردیم و امیدواریم از این مطلب لذت ببرید.