شروط مهم قبل از ازدواج

ازدواج و انتخاب همسر یکی از بزرگترین و مهمترین تصمیمات زندگی محسوب می شود.
برخی میگویند:” ازدواج ، هندوانه دربسته است ” بله درست است ولی میتوانیم با آگاهی پیش برویم و برخی مسائل را با خود و همسر آینده خود حل کنیم.

مطلب سوالات مهم آشنایی قبل از ازدواج را حتما مطالعه کنید

در این مطلب قصد داریم به برخی موارد مهم اشاره کنیم تا با آگاهی ، همسر آینده خود را انتخاب کنید.

شروط مهم قبل از ازدواج

سلامتی روحی/روانی و جسمی

لطفا صادق باشید!!!

اگر از نظر جسمی و یا روحی / روانی مشکلی دارید، لطفا با صداقت به طرف مقابل خود بگویید و اجازه دهید او تصمیم بگیرد که میتواند با این مشکل ، کنار بیاید یا خیر.
این خیلی بهتر است تا پس از ازدواج متوجه مشکل جسمی و یا روحی شما شود و شما علاوه بر اینکه مشکل دارید به او دروغ گفته اید و مسئله مهمی را از او پنهان کرده اید و باید به او حق بدهید که نخواهد زندگی مشترک با شما را ادامه دهد.

زندگی خود را با دروغ و پنهان کاری شروع نکنید زیرا ماه هیچوقت پشت ابر نمیماند و زمانی که آشکار شود متاسفانه ضربه روحی گاها جبران ناپذیری به همسر خود زده اید.

متاسفانه برخی از خانواده ها نیز مشکلات جسمی و روحی فرزند خود را پنهان میکنند و تصور میکنند کار بسیار خوبی انجام داده اند درحالیکه هیچ شخصی را نمیتوان به اجبار در زندگی نگه داشت.

در مورد سلامت جسمی و روحی خانواده طرف مقابل خود نیز ، تحقیق کنید زیرا ممکن استمتوجه برخی موارد در این تحقیقات شوید که در تصمیم شما موثر باشد.

تناسب خانواده ها از نظر فرهنگی

برخی میگویند خود شخص مهم است ، با خانواده اش نمیخواهیم زندگی کنیم.

این باور بسیار اشتباه است.

هر شخصی درون خانواده تربیت میشود و با فرهنگ خانواده خود ، بزرگ میشود. پس چنین باوری به شدت اشتباه است .
فرهنگ خانواده ها را با هم مقایسه و آنالیز کنید و ببینید چه میزان این فرهنگ ها بهم نزدیک هستند.
زیرا تفاوت فرهنگی موجب بروز اختلافات شدیدی میگردد.

تناسب سطح تحصیلات

شاید برخی بر این باورند که تحصیلات مهم نیست ولی متاسفانه بروز برخی اختلافات به دلیل عدم تناسب سطح تحصیلات طرفین می باشد.
زمانی که زن و مرد هر دو دارای مدرک دکترا باشند و یا دیپلم، بهتر می توانند یکدیگر را درک کنند و با هم صحبت کنند تا زمانی که بعنوان مثال زن دارای مدرک فوق لیسانس و مرد دارای مدرک دیپلم است.

تناسب عقاید و مذهب

زن و مرد باید در مورد دین و مذهب دارای عقاید یکسان باشند تا بهتر یکدیگر را درک کنند.
زمانی که شخصی مذهبی با یک فرد غیرمذهبی ازدواج کند و یا حتی میزان عقاید و باور یکی از دیگری بیشتر باشد، قطعا دچار اختلاف خواهند شد.

تناسب مالی

لطفا درآمد خود را واضح بیان کنید !!!
و به وضوح به توافق برسید که هر یک باید چطور پول را برای زندگی و رفاه خود خرج کنید.

توافق بر سر محل زندگی

قبل از ازدواج در مورد این مسئله صحبت کنید که دوست دارید کجا زندگی کنید.

پنهان کردن ازدواج قبلی

این یک دروغ و پنهان کاری بزرگ و غیر قابل بخشش است و اعتماد زن و شوهر از بین میرود.
صادقانه گذشته خود را بیان کنید.

توافق بر سر تفاوت سنی

اختلاف سنی کاملا به درک و فهم دو طرف بستگی دارد گاها دیده میشود با ۱۵ سال اختلاف سنی، زندگی مشترک موفقی دارند ولی با ۵ سال اختلاف سنی ، زندگی مشترک پر از اختلاف و دعوا است.

لطفا در مورد خود و خانواده تان ، همه چیز را صادقانه بیان کنید.

تشریفات مجالس 

تشریفات عروسی

باغ عروسی

خدمات مجالس