فیلمبرداریعکاسی
فیلمبرداری روز مراسم ۱ دوربین FULLHD
تدوین کامل فیلم
عکاسی آتلیه و مجلس
عکاسی روز مراسم داخل مجلس
ژورنال ۳۰-۴۰ ،۸ برگ یا ۱۵ عدد عکس در سایز ۲۰-۳۰
یک عدد شاسی ۴۰-۶۰
قیمت2.000.000 تومان
فیلمبرداریعکاسی
فیلمبرداری روز مراسم۲ دوربینFULLHD
تدوین کامل فیلم عروسی و تحویلBLU-RAY
عکاسی باغ و آتلیه
عکاسی روز مراسم داخل مجلس
ژورنال عروسی ۳۰-۶۰ ،۱۰ برگ
یک عدد شاسی ۵۰-۷۰
گیفت یادگاری ۲۰عدد
قیمت4.000.000 تومان
فیلمبرداریعکاسی
فیلمبرداری روز مراسم ۳ دوربینFULLHD
کرین یا هلی شات باغ و لوکیشن و مجلس
تدوین کامل فیلم عروسی و تحویلBLU-RAY
عکاسی باغ و آتلیه و لوکیشن
عکاسی اسپرت در فضای داخلی یا خارجی یا مستند
عکاسی روز مراسم
ژورنال عروسی ۲۰-۸۰ ،۱۰ برگ
یک عدد شاسی ۱۰۰-۷۰
یک عدد شاسی یادبود
گیفت یادگاری ۲۵ عدد
قیمت8.000.000 تومان
فیلمبرداریصدابرداریعکاسی
فیلمبرداری روز مراسم ۳ دوربین ۴K-کرین- هلی شات – تراولینگ در عمارت و لوکیشن ها
فیلمبرداری کلیپ اسپرت ۲ دوربین۴K – هلی شات – تجهیزات سینمایی متناسب با سناریو در عمارت و لوکیشن های مجلل تهران و یا طراف تهران
ساخت کلیپ از روز مراسم – پخش کلیپ اسپرت و مراسم تدوین کامل فیلم عروسی و تحویل BLUE-RAY
صدابرداری از مراسم داخل سالن عروسی-میکس و مسترینگ کردن برای تدوینعکاسی روز عروسی در عمارت و لوکیشن های مجلل
عکاسی روز کلیپ اسپرت با توجه به سناریو کلیپ
عکاسی روز مراسم
ژورنال عروسی ۴۰-۷۰ ،۱۲ برگ با پک اختصاصی گالری ژوان
ژورنال اسپرت در سایز ۳۰-۳۰
دو عدد ژورنال ۱۰-۲۰
عکس شاسی یاد بود
سه عدد عکس شاسی به سایز انتخابی برای مراسم
گیفت یادگاری ۳۰ درصد برای میهمانان
قیمت17.000.000 تومان
فیلمبرداریصدابرداریعکاسی
فیلمبرداری پیش کار ۴ دوربین ۲ دوربین۴K-کرین-هلی شات-تراولینگ-تجهیزات کامل سینمایی در عمارت و لوکیشن های مجلل
فیلمبرداری کلیپ اسپرت ۴ دوربین ۲ دوربین۴K-کرین-هلی شات-تراولینگ-تجهیزات کامل سینمایی متناسب با سناریو در عمارت و لوکیشن های مجلل در تهران و یا خارج از تهران تور یک روزه
فیلمبرداری روز مراسم ۴ دوربین ۲ دوربین۴K-کرین-هلی شات-تجهیزات کامل سینمایی
فیلمبرداری مستند از روز عروسی
ساخت کلیپ از روز مراسم
پخش کلیپ اسپرت و مراسم
تدوین کامل فیلم عروسی و تحویل BLU-RAY
صدابرداری از مراسم داخل سالن عروسی-میکس و مسترینگ کردن برای تدوینعکاسی روز پیش کار در عمارت و لوکیشن های مجلل-عکاسی روز کلیپ اسپرت با توجه به سناریو کلیپ
عکاسی روز مراسم- عکاسی مستند-گریمور برای عکاسی اسپرت
ژورنال عروسی ۴۰-۸۰ یا ۴۰-۹۰ ،۱۵ برگ با پک اختصاصی متناسب با دیزاین منزل
ژورنال و یا مجله اسپرت در سایز ۳-۴۰
برگزاری نمایشگاه عکاسی در روز مراسم و تحویل کلیه عکس ها به عروس و داماد
گیفت یادگاری ۴۰ درصد برای میهمانان
قیمت25.000.000 تومان

فیلمبرداری ، فیلمبرداری

فیلمبرداری از مراسم عروسی

فیلمبرداری از مراسم تولد

فیلمبرداری مراسم نامزدی