باغ تالار جزیره

محدوده تهران پارس
وسط دریاچه
قایق سواری عروس و داماد
کالسکه سواری
ظرفیت پارکینگ ۱۰۰۰ ماشین
ظرفیت سالن ها و فضای باز حداقل ۵۰ نفر حد اکثر ۱۸۰۰ نفر در محیط باغ تالار

شرایط پذیرش : 

حداقل پذیرش برای هرتالار : ۱۰۰ نفر

حداکثر ظرفیت تالار : ۲۰۰ نفر

ورودی هر تالار برای روزهای عادی هفته : ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

ورودی هر تالار برای روزهای آخر هفته و تعطیلات : ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

ورودی اتاق عقد بدون سفره : ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال 

ورودی اتاق عقد با سفره : ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

خدمات تشریفات مجالس ژوان

تشریفات عروسی در تهران

برگزاری عروسی در تهران

منوی سلف ۱

انواع پلو :

باقالی پلو با گوشت بره

زرشک پلو با مرغ

آلبالو پلو با مرغ

ته چین مرغ

پلو سفید زعفرانی

انواع خوراک :

بیف استراگانف

خوراک زبان

خوراک ژیگو

جوجه چینی

انواع دسر:
ژله میوه ای
کرم کارامل
پلمبیر
کیک بستنی
شارلوت
موس شکلات
غذای تزیینی:

بوقلمون هر ۵۰ نفر میهمان یک عدد

ماهی شیر هر ۵۰ نفر میهمان یک عدد

انواع کباب :

جوجه کباب ۱۰۰%

کباب کوبیده ۱۰۰%

کباب بختیاری ۵۰%

انواع نوشیدنی:

نوشابه قوطی
دوغ
آب معدنی

انواع خورشت:

خورشت فسنجان
خورشت کرفس

انواع سالاد :

سالاد فصل
سالاد اندونزی
سالاد الویه

پذیرایی:

چای یا شربت
آب میوه طبیعی ۳ نوع

منوی سلف ۲

انواع پلو :

باقالی پلو با گوشت بره

زرشک پلو با مرغ

آلبالو پلو با مرغ

ته چین مرغ

پلو سفید زعفرانی

انواع خوراک :

بیف استراگانف

خوراک زبان

خوراک ژیگو

جوجه چینی

انواع دسر:

ژله میوه ای
کرم کارامل
پلمبیر
کیک بستنی
شارلوت

انواع کباب :

جوجه کباب ۱۰۰%

کباب کوبیده ۱۰۰%

کباب بختیاری ۵۰%

انواع نوشیدنی:

نوشابه قوطی
دوغ
آب معدنی

انواع خورشت:

خورشت فسنجان

خورشت کرفس

انواع سالاد :

سالاد فصل
سالاد اندونزی
سالاد الویه

پذیرایی:

چای یا شربت

منوی سلف ۳

انواع پلو :
باقالی پلو با گوشت بره

زرشک پلو با مرغ

آلبالو پلو با مرغ

ته چین مرغ

پلو سفید زعفرانی

انواع خوراک :

بیف استراگانف

خوراک زبان

خوراک ژیگو

انواع دسر:

ژله میوه ای
کرم کارامل
پلمبیر
کیک بستنی

انواع کباب :

جوجه کباب ۱۰۰%

کباب کوبیده ۱۰۰%

انواع نوشیدنی:

نوشابه قوطی

آب معدنی

انواع خورشت:

خورشت فسنجان

خورشت کرفس

انواع سالاد :

سالاد فصل
سالاد اندونزی
سالاد الویه

پذیرایی:

چای یا شربت

منوی سلف ۴

انواع پلو :

باقالی پلو با گوشت بره

زرشک پلو با مرغ

شیرین پلو با مرغ

ته چین مرغ

پلو سفید زعفرانی

انواع خوراک :

بیف استراگانف

خوراک زبان

انواع دسر:

ژله میوه ای
کرم کارامل
پلمبیر

انواع کباب :
جوجه کباب ۱۰۰%

کباب کوبیده ۵۰%

انواع نوشیدنی:

نوشابه قوطی
آب معدنی

انواع خورشت:

خورشت فسنجان

خورشت کرفس

انواع سالاد :

سالاد فصل
سالاد اندونزی
سالاد الویه

پذیرایی:

چای یا شربت

منوی سلف ۵

انواع پلو :

باقالی پلو با گوشت بره

زرشک پلو با مرغ

شیرین پلو با مرغ

ته چین مرغ

پلو سفید زعفرانی

انواع خوراک :

بیف استراگانف

خوراک زبان

انواع دسر:

ژله میوه ای
کرم کارامل

انواع کباب :

جوجه کباب ۱۰۰%

انواع نوشیدنی:

نوشابه قوطی
آب معدنی

انواع خورشت:

خورشت فسنجان

انواع سالاد :

سالاد فصل
سالاد اندونزی

پذیرایی:

چای یا شربت

منوی دیس پرس ۱

انواع پلو :

باقالی پلو با گوشت بره

زرشک پلو با مرغ

انواع کباب :

جوجه کباب ۵۰%

کباب کوبیده ۵۰%

انواع سالاد :

سالاد فصل

انواع دسر:

ژله میوه ای
کرم کارامل

انواع نوشیدنی:

نوشابه قوطی
آب معدنی

پذیرایی:

چای یا شربت

منوی دیس پرس ۲

انواع پلو :

باقالی پلو با گوشت بره

زرشک پلو با مرغ

انواع کباب :

جوجه کباب ۵۰%

انواع سالاد :

سالاد فصل

انواع دسر:

ژله میوه ای
کرم کارامل
ترکیبی

انواع نوشیدنی:

نوشابه قوطی
آب معدنی

پذیرایی:

چای یا شربت

منوی دیس پرس ۳

انواع پلو :

باقالی پلو با گوشت بره

چلو جوجه کباب

انواع نوشیدنی:

نوشابه قوطی
آب معدنی

انواع سالاد :

سالاد فصل

انواع دسر:

ژله میوه ای

پذیرایی:

چای یا شربت