ازدواج سفید چیست؟

میتوان گفت ازدواج سفید باید قانونی شود؟
آیا با ازدواج سفید موافق هستید؟
در ایران، ازدواج سفید به رسمیت شناخته می شود؟

ازدواج سفید در ایران

روابط انسان ها (مرد و زن) در طی سالها دستخوش تغییرات بسیار زیادی بوده و برای برطرف کردن غریزه جنسی خود از طرق مختلف، اقدام نموده اند.

ایران دارای قدمت چند هزار ساله بوده و از ابتدا برطرف شدن نیاز جنسی در قالب ازدواج صورت میگرفته است.
میتوان گفت حتی طلاق هم وجود نداشته و به شدت قبیح بوده است.
امروزه با مبحثی بنام ازدواج سفید مواجه شده ایم که میخواهیم به آن بپردازیم.

برخی از دخترها و پسرها برای رفع نیاز جنسی خود به ازدواج سفید روی می آورند.
در قانون ایران و برخی دیگر از کشورها، این ازدواج به رسمیت شناخته نمی شود و با واکنش شدید خانواده ها و دولت مردان مواجه شده است.

در ایران به علت مغایرت ازدواج سفید با موازین و، آداب و رسوم، عقاید و فرهنگ مردم ،از این نوع ازدواج جلوگیری می شود.
البته این ممانعت به دلایلی صورت میگیرد که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.
این نوع ازدواج هیچگونه جایگاه اجتماعی و منزلتی در بین مردم ندارد و از نظر افکار عمومی، عملی ناپسند و مغایر با فرهنگ ایران می باشد.
نمیتوان صرفا بخاطر اهمیت به لزوم برطرف شدن نیاز جنسی زن و مرد، ازدواج سفید ، رواج یابد.
زیرا این نوع زدواج دارای معایب بسیار زیادی است که برایتان شرح خواهیم داد.
تمامی این معایب از نظر قانونی و همچنین روانشناسی بیان میگردد.

ازدواج سفید

تعریف ازدواج سفید:

ازدواج سفید یعنی زندگی و رابطه بین زن و مرد بدون تایید شرعی و حقوقی

به بیان دیگر این ازدواج در هیچ محضری بصورت قانونی ثبت نمیشود و از نظر قانون به رسمیت شناخته نمی شود.
اگر زن و مرد دچار مشکل و اختلاف شوند، از نظر قانونی حق و حقوقی ندارند و به هیچ مرجع قانونی نمیتوانند شکایت کنند.
همین یک جمله کافیست تا بدانید در این ازدواج، شما هیچ گونه حقوقی نخواهید داشت.

ازدواج سفید از کجا آمده است؟

ازدواج سفید نتیجه نوعی تفکر غربی و از آمریکا است که ارتباط بین زن و مرد خارج از قوانین و آداب و رسوم و عقاید باشد.

این ازدواج در ایران نیز بصورت مخفیانه در حال گسترش است و به همین دلیل آمار دقیقی از این ازدواج در دست نیست.

لذا برای جلوگیری از هنجار شکنی و تبعات جبران ناپذیر این ازدواج، لازم است مسئولین و همچنین خانواده ها با این امر بصورت جدی برخورد نمایند.

دلیل علاقه جوانان به ازدواج سفید

در سالهای اخیر به علت بروز مشکلات اقتصادی، جوانان به ازدواج سفید روی آورده اند زیرا میتوانند بدون برگزاری جشن عروسی و برخی مخارج مربوط به ازدواج رسمی، با شخص مورد نظر خود، زندگی مشترک خود را آغاز نمایند.

ولی باید در کنار این موارد، به معایب ان و آسیب های آن نیز توجه نمود.

در صورت بروز مشکل و اختلاف نه تنها مرجع قانونی برای رسیدگی به شکایت و گرفتن حق و حقوق شما وجود ندارد بلکه حمایت خانواده ها را نیز نخواهند داشت.

در ازدواج سفید نمیتوانید توقع تعهد و مسئولیت پذیری را از شریک خود داشته باشید زیرا بنای این ازدواج صرفا برطرف شدن نیاز جنسی می باشد.

تشریفات مجالس 

تشریفات عروسی

باغ عروسی

خدمات مجالس