ظروف کامل پذیرایی7000 تومان
میز و صندلی شیواری7000 تومان
پارچه دانتل روی صندلی شیواری2000 تومان
میز و صندلی مبله12000 تومان
میز و صندلی مبله VIP20000 تومان
دکور جایگاه500000 تومان
دکور جایگاه VIP1000000 تومان
دکور مبله میز شام500000 تومان
دکور کافی شاپ500000 تومان

چیدمان مراسم عروسی و تشریفات عروسی